Add Me!Close Menu Navigation

Třičtvrtě je platforma pro oborové rozhovory ve formátu čtyřiceti pěti minut.

Add Me!Open Categories Menu
Září 2012

¾ Berka/Kašáková/Kijonka/Veverka

Desáté Třičtvrtě jsme natočili před živým publikem v rámci Bratislavského festivalu SELF.

Červenec 2012

¾ Benešová/Veverka

V dalším díle ¾ si Lukáš Veverka povídá s Olgou Benešovou, která popisuje svoji práci pro projekt Komfort Mag, který je vystaven na letošním Bienále Brno 2012. Dále se dozvíte o jejím přístupu k práci a designu.

Červen 2012

¾ Kijonka/Uchytil

Adam Uchytil, další z vystavujích na Bienále Brno 2012. Lukáš Kijonka se Adama v jeho atelieru ptal na projekt Old school, na zkušenosti ze zahraničí a na jeho práci.

Květen 2012

¾ Ehrenberger/Kijonka/Kvasnica/Veverka

Rozhodli jsme se navázat na rozhovor s Radimem Peškem a Tomášem Celiznou a natočit serii rozhovorů s některými českými autory jejichž práce byli vybrány do hlavní přehlídky Bienale Brno 2012. První z těchto rozhovorů je s Deepthroat. Přehlídky se účastní s plakátem Azbestové prázdniny pro Photogether gallery ve zlíně.

Duben 2012

¾ Celizna/Kijonka/Peško/Veverka

Hlavní­ téma rozhovoru: Bienále Brno 2012

Květen 2011

¾ Svobodová/Kerleroux/Kijonka

Lukáš Kijonka byl navštívit Adélu Svobodovou a Pauline Kerleroux.

Prosinec 2010

¾ Akhmetov/Veverka

Čtvrtý díl série oborových rozhovorů ¾.

Říjen 2010

¾ Zilvar/Blažek/Veverka

Tomáš Zilvar, Filip Blažek a Lukáš Veverka o současném směřování médií a o tom jaký vliv to bude mít na grafický design. Třetí díl série oborových rozhovorů ¾.

Srpen 2010

¾ Marešová/Babák

Věra Marešová navštívila Petra Babáka v jeho Laboratoři. Na její popud tak vzniknul další díl série oborových rozhovorů ¾..

Červen 2010

¾ Kijonka/Veverka

Třičtvrtě je platforma pro oborové rozhovory ve formátu čtyřiceti pěti minut. V prvním díle spolu vedou dialog Lukáš Veverka a Lukáš Kijonka.

AUTOŘI ¾

HLEDAT NA ¾

PROJEKT ¾

Autory projektu rozhovorů ¾
jsou Lukáš Kijonka a Lukáš Veverka.

Na dramaturgii a formování podoby se podílí i další lidé, kterým za pomoc děkujeme.