Add Me!Close Menu Navigation

Třičtvrtě je platforma pro oborové rozhovory ve formátu čtyřiceti pěti minut.

Add Me!Open Categories Menu

Filtruji autora:

LUKÁŠ KIJONKA

¾ Berka/Kašáková/Kijonka/Veverka

Desáté Třičtvrtě jsme natočili před živým publikem v rámci Bratislavského festivalu SELF.

Červen

¾ Kijonka/Uchytil

Adam Uchytil, další z vystavujích na Bienále Brno 2012. Lukáš Kijonka se Adama v jeho atelieru ptal na projekt Old school, na zkušenosti ze zahraničí a na jeho práci.

¾ Ehrenberger/Kijonka/Kvasnica/Veverka

Rozhodli jsme se navázat na rozhovor s Radimem Peškem a Tomášem Celiznou a natočit serii rozhovorů s některými českými autory jejichž práce byli vybrány do hlavní přehlídky Bienale Brno 2012. První z těchto rozhovorů je s Deepthroat. Přehlídky se účastní s plakátem Azbestové prázdniny pro Photogether gallery ve zlíně.

¾ Celizna/Kijonka/Peško/Veverka

Hlavní­ téma rozhovoru: Bienále Brno 2012

Květen

¾ Svobodová/Kerleroux/Kijonka

Lukáš Kijonka byl navštívit Adélu Svobodovou a Pauline Kerleroux.

¾ Kijonka/Veverka

Třičtvrtě je platforma pro oborové rozhovory ve formátu čtyřiceti pěti minut. V prvním díle spolu vedou dialog Lukáš Veverka a Lukáš Kijonka.

AUTOŘI ¾

HLEDAT NA ¾

PROJEKT ¾

Autory projektu rozhovorů ¾
jsou Lukáš Kijonka a Lukáš Veverka.

Na dramaturgii a formování podoby se podílí i další lidé, kterým za pomoc děkujeme.